top of page
121816037_3657645600945543_8790209918734

KEMAN

Arya Bale ve Müzik okulumuzda yoğun bir şekilde verilen keman dersinin fark edilen özelliği, bu enstrumanın insanı derinden etkileyen, eşsiz güzellikteki sesiyle, yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesi olmasıdır. Sesi, öteki çalgılara göre birçok bakımdan insan sesine daha yakındır. Keman çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Sol elin parmakları tuşe üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken, sağ elde tutulan yay keman tellerine sürtülerek çalınır.

 

Okulumuzda Keman Eğitimi

Klasik müziğin değerli bestecilerinden eserler öğretilmektedir. Bestecilere örnek olarak Antonio Vivaldi, Niccolo Paganini,, Giovanni Gabrieli, Giuseppe Tartini verilebilir.

Ders esnasında işlenen solfej eğitiminin yanı sıra müzik okulumuza devam eden öğrencilerimizin katıldığı ücretsiz toplu solfej dersleri de verilmektedir.

Yaş Grubu

7 yaş ve üstü öğrenciler keman dersi alabilir. Keman dersinde üst yaş sınırı yoktur.

 

Keman Ders Saatleri

Keman dersleri haftada 1 gün 50 dakika olup, aylık olarak ücretlendirilmektedir. Öğrenciler istedikleri sürece keman eğitimi almayı sürdürebilirler.

Hem başlangıç düzeyindeki, hem de orta ve ileri düzeydeki öğrenciler için keman kursu vermekteyiz.

bottom of page